Promotie Periodieke Gift

Periodieke gift en Kerkbalans

Meer schenken aan de kerk zonder netto meer te betalen

Dat is het idee met de periodieke gift. Het aangaan van een periodieke gift is voor de gever interessant, omdat het een groter fiscaal voordeel kan opleveren dan een ‘normale’ gift. Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum € 60) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Voor de kerk is het extra gunstig als de gever (een deel van) dat fiscale voordeel aan de kerkelijke gift wil toevoegen.

Overeenkomst

Voor een periodieke gift is een overeenkomst vereist. Voor de gemeenten van de PKN is een modelovereenkomst beschikbaar. Die kunt u hier  downloaden, invullen, printen en ondertekenen. In de Verzamelstaat Periodieke Gift kunt u aangeven aan welke specifieke doelen u de periodieke gift wilt besteden. Deze kunt u hier downloaden, invullen, printen en ondertekenen.

De ingevulde en ondertekende overeenkomst en verzamelstaat kunt u inleveren bij de penningmeester van Gereformeerde Kerk. Zij vullen die dan aan met hun eigen gegevens en sturen één exemplaar ondertekend retour.

Schenkcalculator

Met de Schenkcalculator op is eenvoudig te berekenen wat het fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag men kan geven als men dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan uw kerk. Via de Schenkcalculator kan men gelijk een overeenkomst invullen.

 Informatieavond Periodieke Gift

Bij voldoende belangstelling zal er in maart 2019 een informatieavond worden georganiseerd, waarbij u uitleg krijgt over de periodieke gift en waarbij eventuele vragen zullen worden beantwoord. Als voorproefje hierop kunt u hier de presentatie van afgelopen jaar downloaden.