Terug naar Taakgroep Vorming en Toerusting

Commissie Gemeenteopbouw

Deze commissie heeft als doel de toerusting van de gemeente.
Zij bereidt onder andere gespreksonderwerpen voor die op groothuisbezoeken behandeld worden.