Terug naar Organisatie

Taakgroep Vorming en Toerusting

Tot op heden bestaat de taakgroep vorming en toerusting uit Johan Bisschop.

In eerste instantie hebben we geïnventariseerd wat de taakgroep vorming en toerusting in zou kunnen houden. De commissie gemeenteopbouw, oecumenische toerusting en het catechesewerk vallen onder deze taakgroep. Ook het organiseren van gespreksavonden valt onder de taakgroep vorming en toerusting.

De uitvoering zal vaak geheel of gedeeltelijk door mensen van buiten de taakgroep worden gedaan. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Liturgie,
  • Bijbelstudie
  • Kerk en Israël
  • Geloofsopvoeding voor ouders van jonge kinderen
  • Geloven beleven.

Oecumenische Toerusting

Alle thema-avonden die jaarlijks in oecumenisch verband worden georganiseerd, vallen onder de werkgroep oecumene van de taakgroep vorming en toerusting.

Commissie Gemeenteopbouw

Deze commissie heeft als doel de toerusting van de gemeente. Zij bereidt onder andere gespreksonderwerpen voor die op groothuisbezoeken behandeld worden.

Catechesewerk

Ieder schooljaar van eind september tot Pasen wordt er aan jongeren vanaf 13 jaar catechese gegeven door gemeenteleden. Sommige groepen komen in het ontmoetingscentrum bij elkaar, andere groepen komen bij de catecheten thuis. Voor jongeren rond de twintig en voor mensen die belijdenis willen doen, zijn er groepen onder leiding van de dominee.