Terug naar Organisatie

Taakgroep Pastoraat

pastoraatHet werk van de taakgroep heeft als uitgangspunt, dat het pastoraal omzien naar elkaar een opdracht is die Christus aan alle leden van zijn kerk gegeven heeft.

Een belangrijk doel is om voor ouderlingen de mogelijkheden te scheppen om goede pastorale zorg te geven aan de mensen in de wijk. Waar nodig strekt deze pastorale zorg zich ook uit tot mensen buiten de gemeente.

De taakgroep Pastoraat fungeert als adviesorgaan van de kerkenraad. Samen met de taakgroep Vorming en Toerusting bereidt met de groothuisbezoeken voor. Er is nauw contact met de wijkteams.

In de taakgroep zitten alle wijkouderlingen, een jeugdouderling en de predikant. De voorzitter van de taakgroep maakt deel uit van het breed moderamen.

Verjaardagskaartenclub

De verjaardagsclub bezoekt jarige gemeenteleden met een kaart en envelopje. De opbrengst hiervan is bestemd voor een goed doel, welke per jaar verschilt. De kaarten worden door een groep vrijwilligers gemaakt. Een ieder is van harte welkom om te komen helpen. Wilt u uw financiële bijdrage overmaken, dan kan dat ook. Het rekeningnummer is te …