Terug naar Taakgroep Missionair en Diaconaal Werk

Zendingscommissie

zendingZWO-commissie Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking is een breed werkveld.
De ZWO-commissie probeert een schakel te zijn tussen onze gemeente en de vele kerkelijke hulpprojecten die er zijn.
De ZWO-commissie wil de gemeente informeren over acties en projecten dichtbij en ver weg en vraagt ook om geldelijke steun voor dit werk.
Dit gebeurt onder meer via de speciale diensten voor Zending en Werelddiakonaat.
Naast het gebruikelijke zendingswerk organiseert de commissie jaarlijks enkele andere activiteiten.
Vanzelfsprekend is de commissie nauw betrokken bij het voorbereiden van de zendingszondag.

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met De Zendingscommissie.