Terug naar Organisatie

Taakgroep Missionair en Diaconaal Werk

Het college van Diakenen

Het diaconaat wil vanuit de Bijbel aandacht schenken aan hen die hulp nodig hebben, zoals zieken, ouderen, eenzamen, achtergestelden, gevangenen en vluchtelingen, waardoor zij in onze samenleving en in het bijzonder in onze gemeente tot hun recht mogen komen.
De hulp moet in de meest ruime betekenis worden opgevat; morele, geestelijke en indien nodig ook financiële hulp.
Vanuit deze visie zijn de volgende werkterreinen te onderscheiden.

Het plaatselijk diaconaat

 • Primair oog hebben voor de noden van de mens die wij binnen en buiten de kerk ontmoeten.
 • Voorlichting en bewustmaking van de gemeente, activiteiten ten behoeve van langdurig zieken, ouderen, mensen met een handicap, mensen wiens stem niet wordt gehoord, mensen die in moeilijkheden zijn gekomen, hulp in noodsituaties.
 • Taken in en rond de erediensten
  Met name in de erediensten rondom het Heilig Avondmaal en de doop.
 • Beheer van diaconale gelden

Het landelijk diaconaat

 • Het steunen van mensen en instellingen die het welzijn van onze medeburger willen bevorderen, voor zover wij achter hun doelstelling kunnen staan.
 • Het werelddiaconaat als onderdeel van Z.W.O.
  (Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking)
 • Het steunen van mensen en instellingen die het leven van de mens in de arme landen op een hoger peil willen brengen door latente mogelijkheden aldaar te ontwikkelen.
  We denken dan aan landbouw, medische hulp, onderwijs, etc.
 • Het college van diakenen kent verscheidene werkgroepen, waarin met specifieke diaconale taken uitvoert (ontspanning ouderen, zieken en alleengaanden, blijk van medeleven, Algemeen Christelijke Doeleinden, Interkerkelijke Commissie, Bearbeiding Doven, Philidelphia kerkdiensten, stichting voor maatschappelijke dienstverlening Reggeland, zorgnetwerk, schoenendoosactie, kerktelefoon, adoptiekind).

Zendingscommissie

ZWO-commissie Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking is een breed werkveld. De ZWO-commissie probeert een schakel te zijn tussen onze gemeente en de vele kerkelijke hulpprojecten die er zijn. De ZWO-commissie wil de gemeente informeren over acties en projecten dichtbij en ver weg en vraagt ook om geldelijke steun voor dit werk. Dit gebeurt onder meer via …

Kerktelefoon

Interkerkelijke Evangelisatiecommissie

Deze commissie zorgt onder andere voor de verspreiding van de Elisabethbode. Op camping ‘t Mölke in Zuna (Rijssen) worden vanaf Hemelvaartsdag tot ongeveer het eind van de zomervakantie evangelisatiediensten georganiseerd in “de witte tent”. Ook worden er elk jaar een aantal evangelisatiediensten in de kerk gehouden. Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met De Interkerkelijke …