Terug naar Organisatie

Taakgroep Jeugd

De taakgroep Jeugd, voorheen Stichting Gereformeerd Jeugdwerk, vertegenwoordigt het jeugdwerk van de Gereformeerde Kerk Wierden.
Het bestuur van de Taakgroep wordt gevormd door een voorzitter, secretaresse, penningmeester en afgevaardigden uit de commissies die deel uitmaken van de Taakgroep.
De Taakgroep hanteert Gods Woord als uitgangspunt voor haar werkzaamheden.
In die werkzaamheden probeert ze opvang te verschaffen voor de jeugd door verschillende activiteiten te organiseren, zoals het clubwerk, de jeugddiensten, de Tienerkerk, de Soos enzovoort.
De taken van de Taakgroep zijn:

  • Het coördineren van alle soorten jeugdwerk
  • Het begeleiden van dit jeugdwerk
  • Het stimuleren van initiatieven en nieuwe activiteiten binnen het jeugdwerk
  • Het organiseren van activiteiten ten behoeve van alle kerkelijke jongeren

Jeugdclubs

Er worden clubavonden georganiseerd voor alle kinderen vanaf groep 4 van de basisschool tot en met klas 3 van het voortgezet onderwijs. De clubavonden bestaan voor het grootste deel uit verschillende gezellige activiteiten. Spoorzoekers: Dit is de club voor de kinderen van groep 4, 5 en 6 van de basisschool. De clubavonden zijn op vrijdagavond …

Tienerkerk

De Tienerkerk is een kerkdienst voor jongeren van klas 1 tot en met klas 4 van het voortgezet onderwijs, verdeeld in twee groepen, klas 1 / 2 en klas 3 / 4. Voor beide groepen wordt eens per maand een Tienerkerk gehouden. Nadat in de kerk votum en groet door de predikant is uitgesproken, verlaat een …

Kinderoppasdienst

Stel: U wilt samen naar de kerk maar uw kinderen zijn nog te jong voor de kindernevendienst. Geen probleem, want wij letten ook op de kleintjes! Voor kinderen tot en met 3 jaar is er tijdens de ochtenddienst een oppasdienst. Wij zijn vaders, moeders en jongeren (vanaf ongeveer 13 jaar). Iedere zondagmorgen zijn er vanaf …

Jeugddienstcommissie

Taak: Het zelf en samen met de jongeren organiseren van kerk(jeugd)diensten, waarin in het bijzonder de gedachten en ideeën van jongeren naar voren komen. Doel: Het binnen de liturgie van de kerk ruimte bieden aan de jeugd, om vorm te geven aan de eigen geloofsbeleving en deze met de andere kerkgangers te delen.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert diverse activiteiten voor jong en oud voor de gehele gemeente.

De Lounge

Beste gemeente leden, Jong en Ouder…. De afgelopen maanden konden jullie een bezoek brengen aan een van onze Lounge Avonden. Dat was voor velen een succes en voor herhaling vatbaar. Een grote groep mensen heeft aangegeven dat ze het jammer vonden dat zij de avond hebben gemist. Daarom hebben we een nieuwe Lounge Agenda samengesteld. …