Terug naar Taakgroep Financiën en Beheer

Kerkbladcommissie

De kerkbladcommissie heeft als doel de leden van onze kerk – en alle andere belangstellenden – op de hoogte te houden van het lief & leed binnen de gemeente dmv ons kerkblad. Deze verschijnt elke 2 weken.

Kopij voor het kerkblad kunt u mailen naar kerkbladcie@gkwierden.nl. U kunt dit ook in de kopij bus doen die in de hal van Het Ontmoetingscentrum hangt. De uiterste inleverdatum voor kopij staat vermeld in het kerkblad.
Via deze link vindt u een pdf van het laatst verschenen kerkblad. U moet hiervoor een account hebben aangevraagd en ingelogd zijn.

Als u thuis een exemplaar van het kerkblad wilt ontvangen, dan kunt een abonnement aanvragen door een e-mail te sturen naar kerkbladabonnement@gkwierden.nl