Terug naar Inkomsten van de kerk

Collecten

Jaarlijks stelt het Collecte van Kerkrentmeesters samen met het College van Diakenen het collecterooster op voor het nieuwe kalenderjaar. De telling en de administratie van de collecten wordt verzorgd door de telcommissie en de boekhouder.

Bij trouwdiensten en uitvaartdiensten met een collecte voor een bepaald doel, moeten de gegevens voor het overmaken aan de boekhouder worden door gegeven. Dit kan worden gedaan door het sturen van een e-mail naar penningmeester@gkwierden.nl met daarin de vermelding van het betreffende goede doel en het bankrekeningnummer waarop de opbrengst mag worden gestort.

Bij de opbrengst van de collecte kan ook een briefje worden toegevoegd met daarop het betreffende goede doel en het bankrekeningnummer waarop de opbrengst mag worden overgemaakt.