Terug naar Taakgroep Financiën en Beheer

Inkomsten van de kerk

De kerk heeft diverse vormen van inkomsten, die nodig zijn voor het organiseren van de kerkdiensten, beheer van de gebouwen en diverse activiteiten. Ook dragen wij bij in de kosten voor de dienstverlening van de PKN en ondersteuning van andere kerken. Hieronder worden de belangrijkste inkomstenbronnen benoemd.

Kerkbalans

De Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van de kerk. De bijdragen die door de gemeenteleden worden betaald, worden gebruikt voor de lopende kosten van onze gemeente, zoals het onderhoud van de gebouwen, de verwarming en verlichting, personele kosten, pastorale projecten, bijzonder vieringen, etc. De actie Kerkbalans wordt jaarlijks in de vierde week van januari gehouden. …

Collectebonnen

Collectebonnen zijn voor u een interessante optie. Niet alleen omdat deze fiscaal aftrekbaar zijn, maar ook praktisch omdat u geen zorgen meer hoeft te maken om kleingeld. De bonnen zijn te verkrijgen in coupures van € 0,50 (20 stuks per vel) of € 1,00 (20 stuks per vel). Deze worden bij u thuisbezorgd, wanneer u het …

Collecten

Jaarlijks stelt het Collecte van Kerkrentmeesters samen met het College van Diakenen het collecterooster op voor het nieuwe kalenderjaar. De telling en de administratie van de collecten wordt verzorgd door de telcommissie en de boekhouder. Bij trouwdiensten en uitvaartdiensten met een collecte voor een bepaald doel, moeten de gegevens voor het overmaken aan de boekhouder …

Legaten

Bedenk uw kerk De meeste mensen denken na over wat er na hun overlijden met hun bezit gebeurt. Het geeft een rustig gevoel als uw bezit na uw overlijden naar een goede bestemming gaat die bij uw persoonlijke overtuigingen past. Vaak wordt de nalatenschap geregeld bij testament. Daarin kan worden vastgelegd aan welke goede doelen …

De kerk en de fiscus

Er zijn verschillende manieren om geld te geven aan de kerk dat voor de belasting aftrekbaar is: Giften Als aftrekpost “giften” bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor geldt een drempel van 1% van het “drempelinkomen”. (van het totaal aan giften moet dus 1% van het drempelinkomen worden afgetrokken). Het maximum dat mag worden afgetrokken is …