Terug naar Taakgroep Financiën en Beheer

College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle gebouwen, zoals de kerk, het Ontmoetingscentrum, de pastorie en de kosterswoning. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het werven en beheren van gelden. Daaronder de Kerkbalans, als belangrijkste inkomstenbron van de kerk, en de Solidariteitskas. De bijdragen van de gemeenteleden worden gebruikt voor de lopende kosten van onze gemeente, zoals het onderhoud van de gebouwen, de verwarming en verlichting, personele kosten, pastorale projecten, bijzonder vieringen, etc. De inkomsten van de solidariteitskas worden afgedragen ter ondersteuning van andere kerken binnen de PKN.

Heeft u vragen voor het CvK, stuurt u dan een e-mail naar secretarisCvK@gkwierden.nl