Terug naar Taakgroep Financiën en Beheer

Archiefcommissie

De archiefcommissie heeft een speciale taak binnen het college van kerkrentmeesters.

De functie van deze commissie is het zorgen voor een zorgvuldige archivering van schriftelijke stukken betreffende correspondentie, financiële jaarstukken, besluitenlijsten en andere belangrijke stukken die betrekking hebben op beleid en uitvoering van onze gemeente.
Het archief is ingericht volgens landelijke richtlijnen en getoetst aan de Wet op de Privacy.