Terug naar Organisatie

Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van de plaatselijke gemeente.

De kerkenraad bestaat uit: predikant, ouderlingen en diakenen. De taken van de kerkenraad hebben te maken met de zorg voor de kerkdiensten en andere vieringen, het ontwikkelen van het beleid van de gemeente en het schrijven van een beleidsplan, het onderhouden van contacten met andere geloofsgemeenschappen, en het bespreken van zaken die ook in andere gemeenten, regionaal of landelijk spelen.