Kerkdiensten

Het adres van het kerkgebouw en het Ontmoetingscentrum is Spoorstraat 5-7, 7641 BJ Wierden.

De morgendienst begint om 09.30 uur, de avonddienst om 19.00 uur.

Over andere diensten wordt u geïnformeerd via het kerkblad. Meestal worden er in de diensten twee collecten gehouden.

 

 

Eerstvolgende Kerkdienst

  Zondag 15 December 2019 De kleur van deze zondag is paars. 3e Advent, jeugddienstMorgendienst: 09:30 uur: ds.  C. de Gooijer, Deventer Avonddients 19.00 uur: ds. P.W. Dekker Collecte: 1. Diaconaat  2. Kerk Kindernevendiensten: Groep 1 t/m 8 Leiding:                         Zie kerkbladKinderoppas, leiding:  Zie kerkblad …

Orde van Dienst

Zondag 15 December 2019 Ochtenddienst 09:30 :   Avonddienst 19:00 : Micha 2 13 – De Doorbreker

Bijzondere diensten

Behalve de gewone kerkdiensten zijn er allerlei bijzondere diensten. Gezinsdiensten voor verstandelijk gehandicapten Oecumenische diensten Doopdienst Huwelijksdienst Dienst bij overlijden   Daarnaast zijn er nog gewone diensten “met iets bijzonders”. Bijvoorbeeld de medewerking van een koor, een bijzonder thema. of voor een speciale doelgroepen zoals gezinnen en jongeren.