Giften/ANBI

Giften/ANBI-informatie

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat iedereen die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting, voor zover met bewijsstukken kan worden aangetoond dat ze geschonken zijn.

Dat geldt voor de landelijke programma’s van de Protestantse Kerk en ook voor de Protestantse Kerk op plaatselijk niveau, zoals de gemeenten en de diaconieën. De Gereformeerde Kerk in Wierden is als kerkelijke gemeente binnen de PKN geregistreerd als ANBI.

Een bijdrage via de collectezak valt hier meestal niet onder, tenzij u door middel van en giro- of bankoverschrijving, collectebonnen aanschaft. Deze bonnen kunt u gebruiken voor de collectes in de kerk. Het dagafschrift van de giro of bank zijn dan bewijsstukken voor de belastingdienst. Het kost u niets meer en de belasting betaalt uw verhoogde collectegift, die onze kerk hard nodig heeft.

Voor verantwoording van de giften die u hebt gedaan aan de kerkelijke gemeente (actie kerkbalans, collectebonnen, solidariteitsfonds, collectebonnen, enz.) kunt u gebruik maken van de gegevens via deze link:

ANBI Gereformeerde Kerk Wierden

Voor de giften die door u zijn gedaan voor diaconale doeleinden (waaronder ook ZWO) is er een andere pagina met benodigde informatie aangemaakt. Deze kunt u bereiken via deze link:

ANBI Diaconie Gereformeerde Kerk Wierden

Voor giften aan de kerkelijke gemeente of diaconie kunt u gebruik maken van de bankrekeningnummers via deze link.

Bankrekeningnummers Gereformeerde Kerk Wierden

Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact op met de penningmeester.