Category: Nieuws uit de gemeente

Kort en krachtig: aan de slag met jongeren en diaconaat

Kerk in Syrië werkt aan herstel in een verwoest land

Studentenpastoraat: vanaf nu subsidieaanvraag op projectbasis mogelijk

22 kinderen herenigd met hun familie

Shana tova – gelukkig nieuwjaar!

Tien tips om de collecte in uw gemeente meerwaarde te geven

Ds. Saskia van Meggelen treedt terug als preses

15-09-2019 09:07

15-09-2019 09:07

Vertrouwenspersoon Gereformeerde Kerk Wierden

Vertrouwenspersoon Gereformeerde Kerk Wierden Sinds januari 2014 is bij onze kerk een regeling voor een vertrouwenspersoon van kracht. Onlangs is er wijziging aangebracht in de regeling, namelijk de benoeming van een extern vertrouwenspersoon. De regeling komt er in het kort op neer dat de Gereformeerde Kerk Wierden een vertrouwenspersoon kent, namelijk mevr. Mirna Veenema, huisarts …

Continue reading

Promotie Periodieke Gift

Periodieke gift en Kerkbalans Meer schenken aan de kerk zonder netto meer te betalen Dat is het idee met de periodieke gift. Het aangaan van een periodieke gift is voor de gever interessant, omdat het een groter fiscaal voordeel kan opleveren dan een ‘normale’ gift. Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum …

Continue reading

Kerkdiensten via internet in beeld en geluid

Kerkdiensten kunt u nu ook via video volgen en meebeleven. Klik op deze link of ga naar: http://gkwierden.nl/site/?page_id=932