Algemene Informatie

Algemene informatie

De Gereformeerde Kerk van Wierden kwam tot reformatie op 31 maart 1891 en staat bij de regering bekend onder nummer 272.

Predikant

Ds. P.W. Dekker                                              Ds. E.S.A van Buuren
Spoorstraat 3                                                  Maldegemstraat 21
7641BJ   Wierden                                        7641BDW  Wierden
Telefoon : 0546-723167                         Telefoon : 0546-785490
Predikanten die de gereformeerde kerk van Wierden hebben gediend:

Ds. M. Oudendag 30-09-1900 tot 08-02-1921

Ds. J.H. Staal 11-12-1921 tot 23-11-1924
Ds. Joh. Jansen 24-01-1926 tot 01-09-1935
Ds. A.J. Stolte 07-06-1936 tot 03-08-1947
Ds. M. Kamper 26-10-1947 tot 01-10-1966
Ds. W.A. Krijger 01-03-1967 tot 11-03-1981
Ds. L.J. Bouma 01-11-1981 tot 01-04-1988
Ds. G. v. Reeuwijk 04-04-1982 tot 24-08-1986
Ds. G. Clements 01-09-1978 tot 01-08-1988
Ds. G. Clements (hulpdiensten) 01-10-1988 tot 01-10-1989
Drs. A.H. Boschma (hulpdiensten) 01-05-1990 tot 01-12-1993
Ds. R.J. Blaauw 01-09-1989 tot 14-10-2001
Drs. H. de Ruiter (kerkelijk werker) 01-03-1995 tot 01-10-2004
Ds. G.H. ter Maat 17-11-2002 tot 1-12-2013
 

Kerkgebouw en ontmoetingscentrum

Het adres van kerkgebouw en Ontmoetingscentrum is:
Spoorstraat 5-7, tel. 0546-571813, email: ocwierden@gmail.com
 

Koster en beheer ontmoetingscentrum

Dhr. H.G. Lammers, Spoorstraat 9, tel. 0546-571813
Hulpkoster: dhr. G.D. Manenschijn, Karrespoor 12, tel. 0546-575260
 

Aanvangstijden van de kerkdiensten

De morgendienst begint om 09.30 uur, de avonddienst om 19.00 uur. Over andere diensten wordt u geïnformeerd via het kerkblad. Meestal worden er in de diensten twee collecten gehouden.
 

Avondmaalsdiensten

Na elke avondmaalsviering (’s morgens) is er klein avondmaal om 11.15 uur in de kerkzaal.
De avondmaalsviering vindt 5 keer per jaar plaats, één van de vieringen vindt plaats op Witte Donderdag.

 Bankrekeningen

Rekeningen Diaconie:

Diaconie:                                                         NL75RABO0373740190

ZWO Commissie:                                            NL85RABO0373740204

Rekeningen van de Kerk:

Collectebonnen:                                              NL21RABO0373741162

Kerkblad:                                                         NL62RABO0373741200

Kerkelijke bijdragen:  :                                    NL43RABO0373741154

Taakgroep Jeugd:                                           NL34RABO0373741219

Overige rekeningen:   

Ontmoetingscentrum                                      NL68RABO0373741189

Evangelisatie Commissie:                              NL95 INGB 0652 3644 38