Terug naar Organisatie

Taakgroep Eredienst

Kerk_van_mensenDe taakgroep eredienst heeft als doel onderzoekend en inspirerend bezig te zijn met en rondom de eredienst. De taakgroep functioneert als klankbord en kan de kerkenraad gevraagd en ongevraagd van advies dienen en beleid ontwikkelen op ons kerkzijn en rondom de eredienst.

Zaken die tot nu toe op de agenda stonden zijn o.a.: viering van het Heilig Avondmaal en de Doop, het Boek van het Nieuwe Leven, protocollen voor bijzondere diensten zoals de Dienst van Woord en Gebed voorafgaand aan de begrafenis, de Paascyclus en de organisatie van Zingen langs de Lijn.

Regelmatig worden mededelingen gedaan in het kerkblad.

Kindernevendienst

  De kindernevendienst wordt wekelijks gehouden tijdens de kerkdienst en is bestemd voor kinderen in de basisschoolleeftijd. (kinder-neven-dienst= dienst voor kinderen naast (neven) de gewone dienst).   Een deel van de kerkdienst zijn de kinderen in de kerk. Tijdens de preek gaan ze met de leiding naar een eigen ruimte. Hier hoort ieder op zijn …

Beamteam

In oktober 2007 zijn ze van start gegaan: een groep enthousiaste ouderen/jongeren met als toepasselijke naam het Beamteam (Bt). Wekelijks projecteren twee leden de orde van dienst op de muur, waarvoor de zo vertrouwde tekstborden boven de beide deuren hebben moeten wijken, wat voor ons wel even wennen was… Op deze plaatsen is het nu …