Terug naar Actueel

Nieuwsbrief

Afkondigingen

Afkondigingen van zondag 25 februari 

Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze morgendienst op de tweede zondag van de veertig dagen tijd. Gasten in ons midden en allen die via de kerkomroep en Regio FM met ons meeluisteren, heten wij eveneens van harte welkom.

 • Mijn naam is Henk Weiden en namens de kerkenraad heb ik voor u de volgende afkondigingen:
 • In deze dienst is onze voorganger: onze eigen predikant, ds. Pieter Dekker.
 • Op het orgel worden we vanmorgen begeleid door Bert Webbink.
 • Vanavond om 19.00 uur is er opnieuw dienst in deze kerk met als voorganger ds. Pieter Dekker.

 

Kindernevendienst

Er is vanmorgen kindernevendienst voor alle groepen en groep 7/8 neemt het licht van de zondag mee

Collecten:

De eerste collecte is vandaag  bestemd voor de KIA Veertigdagenproject en de tweede voor het Diaconaat.

 

Bloemen:

De bloemen – hier voor in de kerk – gaan met een hartelijke groet van ons allen naar

Harry Schippers, Europaring 238. Hij is thuis aan het revalideren van een breuk in zijn arm tengevolge van een val tijdens de schaatstocht op de Weissensee.

                       

Zieken:

 • We hebben geen meldingen ontvangen van gemeenteleden, die in het ziekenhuis liggen, dus alle aandacht kan uitgaan naar de zieken thuis of in een verpleeginstelling.

Mededelingen

 • We heten de volgende nieuwe gemeenteleden van harte welkom:
 • Plattje, woonachtig Marktstraat 2 (Marke 4)
 • Het gezin Mennega-Hopster, zij wonen Stouweweg 4 (Marke 1)
 • Verboom, woonachtig op het adres Schietspoel 24 (Marke 7)

Wij hopen, dat deze nieuwe leden zich snel thuis zullen voelen in onze kerkelijke gemeente. Dat gaat zeker lukken, wanneer wij hen in hun nieuwe omgeving extra aandacht geven.

 • We kunnen twee geboortes melden:
 • Bij Leon en Frederique Onderweegs, Almelosestraat 1 is vorige week zaterdag 17 februari Stef Stef is het broertje Saar en Siem
 • Een dag later, op zondag 18 februari, is bij Peter en Annet Tukker, Esdoornlan 16, een dochter geboren. Zij krijgt van haar ouders de naam Zij is het zusje voor Feline en Vigo.

Beide gezinnen krijgen van ons de hartelijke gelukwensen.

 • Tegelijk met deze dienst is er tienerkerk voor de klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Zijn er nog tieners in de kerk, die hieraan willen deelnemen, dan kunnen ze nu meelopen met de jongelui, die het licht meenemen.  (Dan steek ik nu het licht aan voor de tienerdienst)
 • Amy Slettenhaar zal vandaag de tweede kaars doven.

Ik wil iedereen namens de kerkenraad een gezegende kerkdienst wensen.  We zingen als intochtslied: Psalm 84a: de verzen 1 tot en met 5


 

Eerstvolgende Kerkdienst

Zondag 25 februari

 De kleur van deze zondag is paars

2e zondag van de 40-dagentijd

Morgendienst: 09.30 uur: ds. P.W. Dekker
Tienerkerk: Groepen 1 & 2

Avonddienst: 19.00 uur: ds. P.W. Dekker

Collecte: 1. KIA 40-dagenproject 2. Diaconaat

Kindernevendiensten: Groep 1 tot en met 8
Leiding: Marion Slettenhaar, Maureen Bouwhuis, Livia Tijhof en Marij Aalvink.

Kinderoppas, leiding : Gerlinde Blokland, Dianne Ooms, Merle Sjoers en Iris Langkamp.

Orde van Dienst

Zondagmorgen 25 februari, 09:30 uur

AM Marcus 9 5 – Een tent is te tijdelijk…

Zondagavond 25 februari, 19:00 uur

Meld u zich hieronder aan voor de nieuwsbrief
* Verplicht veld