Terug naar Actueel

Nieuws van de PKN

“Bij migratie gaat vanuit protestants perspectief niet om een probleem dat beheerst en opgelost moet worden. Dat doet de politiek. Die dehumaniseert mensen. Dan gaat het over beleid en regels. Maar migratie gaat over mensen met een eigen gezicht, verhaal en context. Mensen net zoals u en ik. Mensen die lees verder...
Nieuws van de PKN
De kerkorde op het gebied van huwelijk en levensverbintenis wordt niet gewijzigd. Dat heeft de generale synode besloten. De uitleg bij de kerkorde verandert wel. Voortaan hebben de termen 'inzegenen' en 'zegenen' dezelfde liturgische lading. Daarnaast benadrukt de generale synode met klem ‘dat in de kerk van Christus ieder lees verder...
Nieuws van de PKN
“Door ruimte te geven aan nieuwe vormen van kerk-zijn zijn we als Protestantse Kerk als ware al met één been uit de boot gestapt. Net als Petrus die reageerde op de roep van Jezus.” Aan het woord is Martijn Vellekoop, coördinator Missionair Werk van de Protestantse Kerk, tijdens de vergadering lees verder...
Nieuws van de PKN
Synodeleden reageerden verheugd op het verschijnen van de nota over het geloofsgesprek van prof. dr. Maarten Wisse. “Ik heb na het lezen ervan zin om een bijbelstudie te doen”, zei ds. Van Dam (classis Amersfoort). Ook ouderling-kerkrentmeester Flink (classis Hilversum) is blij met de nota. “Er wordt te weinig over lees verder...
Nieuws van de PKN
Dhr. Maarten Westerduin is tijdens de vergadering van de generale synode (november 2018) benoemd tot bestuurslid van de dienstenorganisatie. Daarnaast is bestuurslid dhr. Maarten van Ginkel herbenoemd. Dhr. Westerduin heeft ruime ervaring in kerkelijke functies, het bedrijfsleven en in maatschappelijkeen publieke organisaties. Zijn liefde voor de kerk en lees verder...
Nieuws van de PKN