College van Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters houdt zich met name bezig met het beheer en onderhoud van alle gebouwen zoals de kerk, de pastorie de kosterswoning en het ontmoetingscentrum en daarnaast met de VVB (vaste vrijwillige bijdrage) om alle salarissen van onze werknemers binnen de kerk zoals de dominee, pastoraal assistent en de kosters op een goede manier te behartigen.

 

Ook de collectes voor onderhoud gebouwen zijn derhalve een voortvloeisel om de zaak financieel rond te kunnen krijgen, hetgeen u eens per kwartaal kunt lezen in ons kerkblad.
Hier kunt u de begroting t.o.v. werkelijke financiële stand aflezen in grafiekvorm met een korte toelichting.
Voor u en voor de kerk een interessante optie zijn de collectebonnen. Deze worden door het college van kerkrentmeesters uitgegeven, hetgeen u onder een andere noemer gedetailleerder kunt lezen.
Wanneer u meer informatie wilt over het college van kerkrentmeesters en het werk dat ze doen, zijn wij graag bereid om u die mondeling toe te lichten.

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met College van Kerkrentmeesters.