Terug naar Actueel

Nieuws-artikelen van de PKN

Protestanten hebben het meeste vertrouwen in de samenleving (sociaal vertrouwen)1. Uiteraard hebben veel protestanten vertrouwen in kerken, maar ze hebben ook meer dan anderen vertrouwen in de medemens. Anderen groepen hebben aanzienlijk minder vertrouwen in de samenleving. Sterker nog: uit recent onderzoek2 blijkt dat veel Nederlanders zich zorgen maken over [...]
do, aug 22, 2019, Continue reading at the source
Zondagsrooster 2019-2020 (A-jaar)
Leesrooster De lezingen op het rooster komen uit het Dienstboek en corresponderen met het oecumenisch rooster. Het leesrooster start op 1 december 2019 - Eerste Advent. Zondagsrooster 2019-2020 (A-jaar) 12 aug 2019 Pijl naar rechts De zondagsroosters bieden uitgebreide zondagsgegevens: data, naam en kleur van de zondag, psalm, bijbelteksten, landelijke collectes en [...]
di, aug 20, 2019, Continue reading at the source
Elf tips voor nieuwe ambtsdragers
In deze map is in ieder geval de plaatselijke informatie - bijvoorbeeld het beleidsplan van de gemeente, de plaatselijke regeling en handige adressen - te vinden. Maar denk ook aan de volgende aanvullingen: De nota ‘Kerk 2025 - Waar een Woord is, is een weg' is een toonaangevende nota binnen de [...]
do, aug 15, 2019, Continue reading at the source
Effectief vergaderen met een kerkenraad van 27 mensen, hoe doen ze dat in de gereformeerde kerk Waarder?
Woorden die uitdrukken dat de kerk een gave is van God zelf en niet een moeizaam product van mensen. De kerk wordt gevormd door mensen maar het geheim ervan is de Heer zelf. (Kerk 2025 - Waar een Woord is, is een weg) Op de website van de Protestantse Kerk zijn [...]
wo, aug 14, 2019, Continue reading at the source