Kerkdiensten

Het adres van het kerkgebouw en het Ontmoetingscentrum is Spoorstraat 5-7, 7641 BJ Wierden.

De morgendienst begint om 09.30 uur, de avonddienst om 19.00 uur.

Over andere diensten wordt u geïnformeerd via het kerkblad. Meestal worden er in de diensten twee collecten gehouden.

 

 

Eerstvolgende Kerkdienst

Zondag  19 augustus  2018 De kleur van deze zondag is groen PKN dienst PKN dienst in Hervormde Kapel Morgendienst: 09.30 uur: da. Hartogsveld, Deventer Avonddienst: 19.00 uur: ds. P.W. Dekker Collecte: 1. Kerk 2. Diaconaat Kindernevendiensten: Geen Kindernevendienst Kinderoppas, leiding: Geen Kinderoppasdienst            

Orde van Dienst

Zondag 12 aug,  ochtenddienst 09.30 uur   1       Orgelspel (voor de dienst) 2       Welkom, mededelingen allen gaan staan 3       Zingen: Lied 215 : 1, 2 en 3 4       Bemoediging – groet 5       Zingen: Lied 215 : 6 en 7 allen gaan zitten 6       Kyriegebed – gebed van de zondag 7       Zingen: Psalm 65 : 1 …

Bijzondere diensten

Behalve de gewone kerkdiensten zijn er allerlei bijzondere diensten. Gezinsdiensten voor verstandelijk gehandicapten Oecumenische diensten Doopdienst Huwelijksdienst Dienst bij overlijden   Daarnaast zijn er nog gewone diensten “met iets bijzonders”. Bijvoorbeeld de medewerking van een koor, een bijzonder thema. of voor een speciale doelgroepen zoals gezinnen en jongeren.

Kerkdiensten in het Krönnenzommer

Kerkdiensten november in het Krönnenzommer