Terug naar Taakgroep Eredienst

Beamteam

In oktober 2007 zijn ze van start gegaan: een groep enthousiaste ouderen/jongeren met als toepasselijke naam het Beamteam (Bt). Wekelijks projecteren twee leden de orde van dienst op de muur, waarvoor de zo vertrouwde tekstborden boven de beide deuren hebben moeten wijken, wat voor ons wel even wennen was… Op deze plaatsen is het nu leeg, alleen als er wordt geprojecteerd is er iets zichtbaar. En dat gebeurt in elke eredienst. Vooraf worden het verloop van de dienst en de te zingen liederen aangekondigd en worden tijdens de dienst teksten geprojecteerd van wat niet in het Liedboek is opgenomen, bv liederen uit de bundel Tussentijds, Zingend Geloven, Evangelische Liedbundel, liederen uit Taizé, enz. Ook de schriftlezingen worden afgedrukt en kunnen nu worden meegelezen. Ongetwijfeld zijn er meer mogelijkheden tot gebruik van de beamer. In het door het Breed Moderamen vastgestelde document is het uitgangspunt geweest rustig aan te beginnen en het gebruik van de beamer zo eenvoudig mogelijk te houden: uitbreiden kan altijd… Graag wil ik nu het Beamteam (10)aan u voorstellen: Het zijn, Bert Aalvink, Wouter de Hoop, Wilhelm de Hoop, Frans Kuizenga, Esther Maassen v.d.Brink, Douwe Bart Mulder, Erik Plaggenmars, Johan Plaggenmars, Eric Schonewille, met als coördinator van de club Henk Völkers. Op vrijdagavond wordt (al!) met de voorbereidingen begonnen, nadat van de predikant de orde van dienst is ontvangen. En soms wordt ook een deel van de zaterdag hieraan besteed. Elk weekend hebben twee leden van het Bt dienst. Een paar gemaakte afspraken over het gebruik van de beamer op een rijtje: het Beamteam bepaalt het te gebruiken lettertype de predikant bepaalt in overleg het gebruik van afbeeldingen liederen uit het Liedboek worden geprojecteerd in speciale diensten waar veel gasten worden verwacht, zoals in de Kerstnachtdienst, met Kerst, Pasen en Pinksteren en bij Zingen langs de Lijn bij doopdiensten is er overleg tussen ouders en predikant over het maken van een orde van dienst voor de familie van de dopeling advents- en 40-dagenlied via de beamer, evenzo speciale liederen op Bid- en Dankdag, met Hemelvaartsdag en Oud en Nieuw bij medewerking van een koor wordt door de koster een orde van dienst verzorgd en uitgereikt aan de koorleden voor de diensten tijdens de Drie Dagen van Pasen is er een orde van dienst, evenals op de Laatste Zondag van het kerkelijke jaar en bij bevestiging ambtsdragers Het Beamteam valt onder de Taakgroep Eredienst, waar uw opmerkingen over het beamergebruik welkom zijn. Uit het OPA-fonds kon de aanschaf van de beamer worden bekostigd. Een woord van dank aan de OPA-medewerkers is zeker op zijn plaats! Tenslotte: We hopen op veel zanggenoegen met het hoofd omhoog en het hart naar boven…..

En Beamteam: hartelijk dank voor jullie initiatief en we hopen dat jullie zo enthousiast blijven, want dit is een staaltje van fijn gemeentewerk!