Terug naar Organisatie

Taakgroep Financiën

Het doel van de taakgroep is de diverse geledingen van financiën en beheer te vertegenwoordigen binnen het moderamen om zo alle ins en outs die het leven binnen de diverse commissies aan de kerkenraad bekend te maken.
De taakgroep bestaat uit de navolgende commissies:

College van Kerkrentmeesters:

  Deze houd zich bezig met het vergaren van gelden en het beheren van deze gelden om de gehele organisatie van de kerk draaiende te houden. Jaarlijks wordt daarvan op de gemeenteavond verslag gedaan.

Archiefcommissie

Oud Papier Actiegroep:

  Dit is een groep enthousiaste vrijwilligers die maandelijks met het inzamelen van oud papier ervoor zorgen dat er in en om de kerk/ontmoetingscentrum diverse verfraaiende elementen kunnen worden aangeschaft.

Kerkblad/Keldercommissie:

  1 x in de 14 dagen komt de redactie bijeen om de invulling van het kerkblad te bepalen, waarna de typistes het typewerk verzorgen. Vervolgens wordt door de keldergroep het kerkblad compleet gemaakt en zorgen een grote groep bezorgers voor een tijdige verspreiding. Bovendien wordt er in de keldergroep een hoop werk verzet met het vervaardigen van de diverse liturgieën en enig kopieerwerk voor derden.

Kerkelijk Bureau:

  Is verantwoordelijk voor een juiste ledenadministratie. Het is daarom belangrijk alle wijzigingen in adressering of telefoonnummers tijdig door te geven zodat in een volgend jaarboekje de gegevens up to date zijn.

De kerk op internet:

   De website van onze kerk kunt u vinden op internet zoals aangegeven op de 1e pagina van het kerkblad.

Kerkblad/Keldercommissie

Deze commissie heeft het doel de leden van onze kerk – en alle andere belangstellenden – op de hoogte te houden van het lief & leed binnen de gemeente en zo verschijnt elke 2 weken ons kerkblad. Onder deze link vindt u een pdf van het laatst verschenen kerkblad. Heeft u iets te melden? Inleveren …

Kerkelijk Bureau

Voor alle mutaties kunt u terecht bij: mw. F.H. Veenema-Klein, Marjoleinlaan 82, 7641 ES Wierden tel. 574338 email: kerkelijkbureau@gkwierden.nl

Legaten

Waarom geld nalaten aan de kerk?   Onze kerk, waar elke zondag de verkondiging van het Evangelie plaatsvindt, die veel mensen tot steun is. Onze kerkelijke gemeente, die zich inzet voor de medemens, zoals door het bezoeken van zieken, ouderen en zwakkeren in onze gemeenschap die extra aandacht nodig hebben. Onze kerkenraad die aandacht geeft …

Archiefcommissie

De archiefcommissie heeft een speciale taak binnen het college van kerkrentmeesters. De functie van deze commissie is het zorgen voor een zorgvuldige archivering van schriftelijke stukken betreffende correspondentie, financiële jaarstukken, besluitenlijsten en andere belangrijke stukken die betrekking hebben op beleid en uitvoering van onze gemeente. Het archief is ingericht volgens landelijke richtlijnen en getoetst aan …

Oud Papier commissie (OPA)

Door oud papier en karton apart te houden kunt u onze kerk steunen. Oud papier is namelijk geld waard! Elke kilo oud papier die wij ophalen levert wat op. Van het geld dat hiermee wordt ingezameld kunnen we extra ondersteuning bieden aan activiteiten! (o.a. deze site) Elke laatste vrijdag en zaterdag van de maand staan …

Collectebonnen

Collectebonnen zijn voor u een interessante optie. Niet alleen fiscaal, maar ook praktisch omdat u geen zorgen meer hoeft te maken om kleingeld. De bonnen zijn te verkrijgen in coupures van € 0,50 (20 stuks per vel) of € 1,00 (20 stuks per vel). Deze worden bij u thuisbezorgd, wanneer u het geld overmaakt op rekeningnummer …