4 mei dodenherdenking Oecumenische viering.

Zoals al vele jaren gebruikelijk wordt ook dit jaar weer een oecumenische viering gehouden voorafgaand aan de stille tocht.

Het landelijk thema van de viering in 2019 is: IN VRIJHEID KIEZEN

Met dit thema sluit het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan bij de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht, bovendien zijn er in 2019 zowel Europese als Provinciale verkiezingen.  Het comité staat stil bij de waarde van de vrije, democratische rechtsstaat, het buitenwerkingstellen van deze rechtsstaat in de jaren 1940-1945, en de verantwoordelijkheid die we met z’n allen dragen om de rechtsstaat én de vrijheden die we daarbinnen genieten te waarborgen. Vanuit de vrijheid van nu kijken we terug op de onvrijheid van toen. We benadrukken de verantwoordelijkheden die onze vrijheid met zich meebrengt, want juist onze huidige vrijheid om te kunnen en mogen kiezen schept een verantwoordelijkheid deze vrijheid te beschermen en te koesteren. 

In het kader van dit thema heeft de oecumenische werkgroep een viering samengesteld waaraan naast samenzang ook een ensemble van de Harmonie St. Jan haar medewerking zal verlenen.

Voorganger: Ds. H.J.Donken

Plaats: Dorpskerk, Burg. C.J. van Den Bergplein, Wierden

Tijd: 18.30 uur

Wij heten u allen van harte welkom en hopen op een goede opkomst.

Werkgroep Oecumenische diensten Wierden.