Herinnering aanmelden ontmoetingsavonden

In het kerkblad van 9 januari  stond de uitnodiging voor de ontmoetingsavonden met een invulstrook. Wilt U die voor 3 februari invullen en in de collectezak doen of per eigen briefje. Ook kunt u via mail, app of telefoon uw wensen aan ons doorgeven? Voorgaande jaren werd dat briefje bij u thuis opgehaald, maar dit jaar niet. Dus graag uw eigen actie!!

De avonden beginnen om  20.00 uur en zijn om ongeveer 21.30 uur afgelopen. De data zijn maandag 11 maart,  dinsdag 12 maart,  woensdag 13 maart ( deze dag is het ook biddag en de ontmoeting is aansluitend aan de kerkdienst),   donderdag 14  maart,  maandag 18 maart,  dinsdag 19 maart en  donderdag 21  maart.

Als u graag persoonlijk huisbezoek wilt, mag u dat ook aan ons aangeven.

De contactgegevens voor mail of telefoon kunt u in het kerkblad van 23 januari terugvinden op pagina 7.