18+ catechese en belijdenis doen

Net als voorgaande jaren combineren we de catechese voor 18-plussers en de belijdeniscatechisatie. Alle jongeren in de gemeente van 12 tot 18 jaar worden uitgenodigd. Daarna rekenen we er op dat jij jezelf opgeeft als je samen met anderen wat wilt doen aan de opbouw van je geloof. Een geloof dat niet groeit verlept. Dus als je een beetje leep bent ga je er mee aan de gang. En heel veel mensen al hebben hun periode van belijdeniscatechisatie als een goede groei-stimulans ervaren. We komen tussen Kerst en Pasen elke week bij elkaar, afgezien van de voorjaarsvakantie (12x). Daarna kunnen we met de mensen die belijdenis willen doen nog een paar keer bij elkaar komen om te bespreken wat belijdenis doen inhoudt en om de belijdenisdienst op Pinksteren vorm te geven.

Tot nu toe bleek voor de meeste mensen de handigste tijd: zondagmiddag van 14:30 tot uiterlijk 16:00 uur, dat doen we dit jaar weer.

De plaats: in de pastorie aan de Spoorstraat 3.

De data: 6,13,20,27 januari; 3,10 februari; 3,10,17,24 maart; 7,14 april. Noteer graag alvast maar in de agenda als jij mee wilt doen!