Oecumenische viering op zondag 2 december 2018. 

Op de eerste zondag van het nieuwe kerkelijk jaar, de eerste zondag van de Advent, wordt er evenals voorgaande jaren weer een oecumenische viering gehouden. Deze is in de Molukse kerk om 19:00 uur

Het thema van deze viering is: Als je klein durft te worden, kun je tot grote daden komen.

Dit thema is gebaseerd op Sint Jan de Doper, die de weg heeft vrijgemaakt voor de komst van onze Heer Jezus. Door jezelf “klein” te maken, kun je tot grote daden komen.

Voorgangers in deze viering zijn Ds. Kuhurima, domina van de Evangelisch Molukse kerk en Ds. Th. Smink, dominee van de Hervormde Gemeente.

Naast samenzang zal het kinderkoor “Zingen maakt blij”, deze viering muzikaal opluisteren.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar onder het genot van koffie/thee te ontmoeten.

Wij hopen dat we met veel mensen samen kunnen vieren. We hebben elkaar immers altijd nodig. Voel je welkom!

 

Werkgroep Oecumenische diensten