Terug naar Actueel

Nieuwsbrief


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wordpress/vanderkolk/gkwierdennl/site/wp-content/plugins/wp-rss-multi-importer/templates/regular.php on line 5

Afkondigingen

Afkondigingen voor Zondag 12 Aug

Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze morgendienst, een gezamenlijke dienst van de Hervormde Kapel en de Gereformeerde kerk. Gasten in ons midden en allen die via de kerkomroep met ons meeluisteren, heten wij eveneens van harte welkom.

  • Mijn naam is Matthijs Ooms en namens de kerkenraad heb ik voor u de volgende afkondigingen:
  • In deze dienst is de voorganger: ds. Henk de Ruiter uit Nijverdal. Op het orgel worden we vanmorgen begeleid door Roel Gerritsen
  • In de avonddienst om 19.00 uur gaat ds. Dekker uit Lemele

Kindernevendienst

Er is vanmorgen kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8 en groep 5/6 neemt het licht van de zondag mee

Collecten:

De eerste collecte is vandaag voor KIA Zending en de tweede collecte is voor het Diaconaat.

.

Bloemen:

De bloemen – hier voor in de kerk – gaan met een hartelijke groet van ons allen naar  Mevr. Ria Louwes-Geerling (Botterhof 57). Ze is tijdelijk opgenomen is in de Stoevelaar in Goor en daar viert ze vandaag  dan ook haar 76e verjaardag.

.

Zieken:

  • Zwenne Dasselaar gaat de komende week verhuizen van het Wedervoort naar de Botterhof
  • Marten Hinseveld, Vossenbeldstraat 22, verblijft nog in het ziekenhuis te Florida, Amerika. Het ziet ernaar uit, dat hij a.s. dinsdag of woensdag ontslagen wordt en dat hij vervolgens gerepatrieerd kan worden naar Wierden.
  • Vergeet u in deze vakantieperiode de langdurig zieken thuis of in een verpleeginstelling niet? Neem hen mee in uw gebeden en een kaartje is welkom.

 

Mededelingen:

·      We kregen gisteren nog het volgende geboortebericht:

“Vrijdag 10 augustus  om 11:29 uur zijn we verblijd met de geboorte van onze dochter en zusje Johanna Alexia. Haar roepnaam is Hannah. Ze weegt 7 pond en is 50 cm lang. Moeder en kind maken het goed. We zijn erg dankbaar het allemaal  goed verlopen is. We willen vragen om te bidden dat de Heere God ook ons pasgeboren dochtertje in Zijn hand wil bewaren”.  Marinus, Leonie en Martha den Hartogh. Dit gezin woont aan de Waterspiegel nr. 38 en krijgt van ons natuurlijk de hartelijke gelukwensen.

·      Na afloop van deze morgendienst bent u van harte welkom in het vernieuwde ontmoetingscentrum om met elkaar een kop koffie/thee te drinken. Voor de kinderen is er ranja.

·      Ik wil iedereen namens de kerkenraden van de Hervormde Kapel en de Gereformeerde Kerk een gezegende kerkdienst wensen.

Als intochtslied zingen we: Lied  215 : 1, 2 en 3

Eerstvolgende Kerkdienst

Zondag  19 augustus  2018

De kleur van deze zondag is groen
PKN dienst PKN dienst in Hervormde Kapel
Morgendienst: 09.30 uur: da. Hartogsveld, Deventer

Avonddienst: 19.00 uur: ds. P.W. Dekker

Collecte: 1. Kerk 2. Diaconaat
Kindernevendiensten: Geen Kindernevendienst
Kinderoppas, leiding: Geen Kinderoppasdienst

Orde van Dienst

Zondag 12 aug,  ochtenddienst 09.30 uur

1       Orgelspel (voor de dienst)

2       Welkom, mededelingen

allen gaan staan

3       Zingen: Lied 215 : 1, 2 en 3

4       Bemoediging – groet

5       Zingen: Lied 215 : 6 en 7

allen gaan zitten

6       Kyriegebed – gebed van de zondag

7       Zingen: Psalm 65 : 1 en 5

8       Voor de kinderen

9       Zingen: Kinderopwekking 219, ‘Stap voor stap voor stap voor stap

         kinderen gaan naar de kindernevendienst

10     Eerste Bijbellezing: Marcus 7 : 24-30

11     Zingen: Evangelische Liedbundel 422 : 1, 2, 3 en 4 ‘Als je geen liefde hebt voor elkaar’,

(ook: Alles wordt nieuw, III,19)

12     Tweede Bijbellezing: Marcus 8 : 1-9

13     Zingen: Lied 383 : 1, 2 en 3

14     Prediking

15     Zingen: Psalm 107 : 1, 2 en 4

16     Gebeden

         kinderen komen terug van de kindernevendienst

17     Zingen: ‘De wapenrusting van God

18     Inzameling van de gaven

19     Zingen: Lied 868 : 1, 3 en 5

allen gaan staan

20     Zegen

21     Orgelspel (na de dienst)

Zondag 12 aug,  avonddienst 19.00 uur

–    thema: Brood op de plank
–    Zingen voor de dienst: Evangelische Liedbundel 170 Groot is uw trouw . . . (extra couplet toegevoegd)
–    Welkom en mededelingen
–    Samenzang: Psalm 139:1,14
–    Stil gebed, belijdenis en groet
–    Inleiding op het lied Welk een vriend is onze Jezus . . .
–    Samenzang: Evangelische Liedbundel 299: Welk een vriend is onze Jezus
–    Gebed om het licht van de Heilige Geest
–    Bijbellezingen

–      Ruth 1: 1,2
–      Johannes 6: 32-3
–      Handelingen 20: 7-12

–    Prediking: Brood op de plank
–    Samenzang: Gezang 75:2,3 Gij zijt het brood van God gegeven . . .
–    Dankgebed en voorbeden
–    Collecte
–    Samenzang: Evangelische Liedbundel 374 O Heer, mijn God, wanneer . . .
–    Zegen
–    Samenzang: Gezang 456:3

Nieuws van de PKN

Meld u zich hieronder aan voor de nieuwsbrief
* Verplicht veld